Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

21.06.2023r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia ,,Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy. Zarząd Główny przekazał aktualności z placu budowy Hospicjum i przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok. Główna Komisja Rewizyjna przedstawiła ocenę działań Zarządu Głównego za 2022 rok. Wszystko było prawidłowo, więc Zarząd Główny otrzymał jednogłośnie absolutorium za 2022 rok.

Przyjęto 7 nowych Członków i obecnie Stowarzyszenie liczy 87 osób. Prezes Zarządu – Ewa Lenkiewicz przedstawiła plan działań Stowarzyszenia na 2023/2024r. W imieniu całego Zarządu zwróciła się o pomoc do Członków Stowarzyszenia, o większe zaangażowanie i wspieranie budowy Hospicjum w Żyrardowie, której podjęło się Nasze Stowarzyszenie.

Facebook
Scroll to Top