Wolontariat

Dołącz do nas!

Początki Wolontariatu.

Pierwsi Wolontariusze pojawili się na Oddziale Medycyny Paliatywnej w 2001 r. Na początku przychodziły osoby na krótko, inni na dłużej, a kilka osób trwa wiernie od lat. W chwili obecnej na oddziale Medycyny Paliatywnej pracuje grupa ok. 10-12 osób. Przychodzą 1-3 razy w tygodniu, aby pomagać rozmawiać wspierać duchowo, modlić się, po prostu być z chorymi.

Od maja 2011 r. opieka hospicyjna została poszerzona o działalność Hospicjum Domowego utworzonego przez Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu im. Ojca Pio i Matki Teresy”.

Na początku Hospicjum podjęło działalność na zasadzie wolontariatu, w rok później uzyskało kontrakt z NFZ. Wolontariusze rekrutują się głównie z Odnowy w Duchu Świętym, z byłego personelu medycznego szpitala oraz z rodzin pacjentów zmarłych na Oddziale Medycyny Paliatywnej.

Obecnie Wolontariusze nie tylko pracują bezpośrednio z pacjentem, ale wykonują prace wspomagające działalność Stowarzyszenia. Jest to grupa Wolontariuszy akcyjnych, która podejmuje działania promujące budowę Ośrodka Hospicyjnego.

Co robimy?

  • przygotowujemy i dystrybuujemy materiały promocyjne (ulotki, podziękowania dla darczyńców, zaproszenia),
  • pomagamy w posłudze do Mszy Świętej w intencji zmarłych i podopiecznych Hospicjum Domowego,
  • zbieramy datki do puszek podczas pogrzebów i innych uroczystości religijnych,
  • w każdy pierwszy wtorek miesiąca w kościele Świętych Cyryla i Metodego o godz. 18.00 na Mszy Świętej modlimy się w intencji budowy Ośrodka Hospicyjnego oraz innych dzieł i wszystkich ludzi związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  • pomagamy w organizowaniu rekolekcji „Dla Osób po Stracie Bliskiej Osoby”
  • organizujemy spotkania, pielgrzymki, wyjazdy integracyjne dla Wolontariuszy i pracowników Hospicjum

W pracę wolontariatu na rzecz Hospicjum zaangażowani są też uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych:

  • z okazji Światowego Dnia Chorego Wolontariusze z Caritas ze Szkoły Podstawowej z Osuchowa i z Bobrowiec wykonali piękne karty ze cytatami świętych dla Pacjentów Hospicjum Domowego,
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żyrardowie już siódmy raz zorganizowała akcję „Trójka dla Hospicjum”. Uczniowie i Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariatu uzyskali 1870,56 zł ze sprzedaży maseczek ochronnych, które sami uszyli. Pieniądze ze sprzedaży zasiliły konto budowy Ośrodka Hospicyjnego.

Ty również możesz zostać naszym Wolontariuszem!

Jeżeli masz wewnętrzne przekonanie, że to ten czas i to miejsce skontaktuj się
z naszym koordynatorem wolontariatu Bożeną Wierzchoń.

Telefon: +48 783 383 220
Email: bozena.wierzchon@hospicjum-zyrardow.pl

Zbudujmy RAZEM Hospicjum!

Teraz zbieramy wspólnie na drugi etap naszej budowy – postawienie do stanu surowego naszego budynku. Potrzebujemy jeszcze 4 mln zł., Wierzymy, że z Twoją pomocą to nam się uda.

Facebook
Scroll to Top