Historia

Początki ruchu hospicyjnego

Świat/Europa

1967 r. – Pielęgniarka Cicely Saunders stworzyła pierwsze nowoczesne hospicjum św. Krzysztofa w Londynie.

Polska

1981 r. – Powstaje Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”. Wcześniej w Nowej  Hucie powstaje ośrodek pielęgniarstwa domowego, założony przez bł. Hannę Chrzanowską, który wraz z wolontariuszami podejmuje działalność hospicyjną.

1983 r. – W Gdańsku powstaje Hospicjum Pallotinum, założone przez ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC oraz prof. Joannę Muszkowską-Penson.

Żyrardów

Początek ruchu hospicyjnego w Żyrardowie należy wiązać z powstaniem i oddaniem do użytku pawilonu z przeznaczeniem na oddział onkologiczny.     Było to w 1960 r. Pawilon ten  został wybudowany i wyposażony dzięki angielskiej Fundacji  Sue Ryder i znajdował się w strukturach żyrardowskiego szpitala. Po kilku latach istnienia oddział ten został przekształcony na Wojewódzki Oddział Chemioterapii, a od 1.07.2000 r. stał się Oddziałem Medycyny Paliatywnej. Choć Oddział zmieniał swoją nazwę, cel pozostawał ten sam – służba chorym onkologicznie. W tym czasie ogromną rolę dla dzieła hospicyjnego w Żyrardowie odegrała wieloletnia Ordynator Oddziału – dr Halina Deskiewicz.

W 2006 r. z powodu postępującego niszczenia pawilonu, Oddział Medycyny Paliatywnej został przeniesiony do innych pomieszczeń w strukturach szpitala, gdzie pozostaje do dzisiaj.

Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy w Żyrardowie

Na kartach historii ruchu hospicyjnego w Żyrardowie dużą czcionką wpisuje się działalność Stowarzyszenia „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy w Żyrardowie. Powstało ono z inicjatywy osób, które dużo wcześniej widziały potrzebę stworzenia szeroko rozumianej opieki nad chorymi w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej i ich rodzinami – dużo większej niż możliwości Oddziału. Byli to m.in. pracownicy i wolontariusze Oddziału Medycyny Paliatywnej.

A oto szczególne wydarzenia  z historii Stowarzyszenia:

22 Listopad 2003

Spotkanie/Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia

22 Listopad 2003
03 Marzec 2004

Zarejestrowanie Stowarzyszenia w KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie

03 Marzec 2004
25 Luty 2005

Zarejestrowanie Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego

25 Luty 2005
01 Styczeń 2008

Powołanie przez Stowarzyszenie NZOZ Hospicjum Domowe

01 Styczeń 2008
01 Styczeń 2009

Zarejestrowanie NZOZ Hospicjum Domowe w Urzędzie Wojewódzkim

01 Styczeń 2009
09 Kwiecień 2011

Zorganizowanie I Konferencji  I Hospicyjnej „Bądźmy świadkami miłości”, połączonej z otwarciem siedziby Hospicjum Domowego

09 Kwiecień 2011
09 Kwiecień 2011

Rozpoczęcie działalności Hospicjum Domowego na zasadach wolontariatu

09 Kwiecień 2011
01 Styczeń 2012

Rozpoczęcie działalności Hospicjum Domowego w ramach kontraktu z NFZ

01 Styczeń 2012
07 Kwiecień 2013

Zorganizowanie II Konferencji Hospicyjnej „Bądźmy świadkami miłości w cierpieniu”

07 Kwiecień 2013
09 Kwiecień 2013

Zainicjowanie regularnych Mszy Świętych za zmarłych Pacjentów Hospicjum Domowego

09 Kwiecień 2013
10 październik 2014

Podjęcie przez Radę Miasta uchwały akceptującej inicjatywę  Stowarzyszenia dotyczącej budowy Ośrodka Hospicyjnego w Żyrardowie

10 październik 2014
15 Listopad 2014

Pierwsze rekolekcje „Dla Osób po Stracie Bliskiej Osoby”

15 Listopad 2014
24 Maj 2018

Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o sprzedaży Stowarzyszeniu działki pod budowę Ośrodka Hospicyjnego

24 Maj 2018
01 Lipiec 2018

Rozpoczęcie działalności Poradni Medycyny Paliatywnej w ramach kontraktu z NFZ

01 Lipiec 2018
05 październik 2018

Podpisanie Aktu Notarialnego kupna działki pod budowę Ośrodka Hospicyjnego

05 październik 2018
08 październik 2018

Pielgrzymka do San Giovanii Rotondo w intencji budowy Hospicjum

08 październik 2018
06 Kwiecień 2019

Poświęcenie działki pod budowę Ośrodka Hospicyjnego  przez J. E. Księdza Biskupa Andrzeja F. Dziubę oraz  uroczyste wprowadzenie Relikwii Świętych Ojca Pio i Matki Teresy do Żyrardowa

06 Kwiecień 2019
05 Maj 2019

Rozstrzygnięcie przetargu na projekt Ośrodka Hospicyjnego

05 Maj 2019
13 Czerwiec 2019

Wyjazd delegacji Stowarzyszenia do budującego się Hospicjum w Makówce na Podlasiu i nawiązanie kontaktu z  Hospicjum Proroka Eliasza

13 Czerwiec 2019
01 Lipiec 2019

Rozpoczęcie spotkań modlitewnych w Niepokalanowie

01 Lipiec 2019
15 Wrzesień 2019

Peregrynacja Relikwii Świętych Ojca Pio i Matki Teresy do par. Wniebowstąpienia Pańskiego w Żyrardowie

15 Wrzesień 2019
20 październik 2019

Peregrynacja Relikwii Świętych Ojca Pio i Matki Teresy do par. Matki Bożej Pocieszenia w Żyrardowie

20 październik 2019
05 Listopad 2019

Pielgrzymka do Fatimy, Lourdes w intencji budowy Hospicjum

05 Listopad 2019
25 Sierpień 2020

Podjęcie przez Radę Miasta uchwały o sprzedaży Stowarzyszeniu drugiej działki pod budowę Ośrodka Hospicyjnego

25 Sierpień 2020
28 Maj 2021

Szkolenie z Fundraisingu

28 Maj 2021
25 Czerwiec 2021

Podpisanie Aktu Notarialnego kupna działki poszerzającej teren pod budowę Ośrodka Hospicyjnego

25 Czerwiec 2021
04 Sierpień 2021

Spotkanie Zarządu z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego

04 Sierpień 2021
13 Sierpień 2021

Uzyskanie pozwolenia na budowę Ośrodka Hospicyjnego

13 Sierpień 2021

Historia ruchu z Żyrardowa

Zbudujmy RAZEM Hospicjum!

Teraz zbieramy wspólnie na drugi etap naszej budowy – postawienie do stanu surowego naszego budynku. Potrzebujemy jeszcze 4 mln zł., Wierzymy, że z Twoją pomocą to nam się uda.

Facebook
Scroll to Top