Hospicjum Domowe

NZOZ Hospicjum

W ramach kontraktu z NFZ świadczenia w rodzaju opieki paliatywnej i hospicyjnej udzielane  przez NZOZ Hospicjum Domowe Stowarzyszenia „Nieść Ulgę w Cierpieniu”
im. Ojca Pio i Matki Teresy w Żyrardowie  udzielane są w następujący sposób.

Wizyta personelu  hospicjum domowego odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pacjentem, członkiem rodziny lub jego opiekunem. Osoba chora pozostaje w domu pod opieką rodziny, gdzie zespół interdyscyplinarny  w którego skład wchodzi lekarz, pielęgniarka, rehabilitant,  oraz psycholog sprawuje opiekę od strony medycznej:

 • porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu
 • wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu
 • porady lub wizyty fizjoterapeuty i psychologa są ustalane indywidualnie przez lekarza hospicjum domowego.

Wizyty

Wizyta personelu jest każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna. Ponadto pacjent lub jego opiekunowie  pozostają
w  stałym kontakcie  telefonicznym z personelem medycznym. Świadczenia realizowane w hospicjum domowym obejmują również bezpłatne wypożyczanie sprzętu specjalistycznego.

Zgłoszenia pacjentów do objęcia opieką w Hospicjum Domowym przyjmowane są:


Biuro Hospicjum w Żyrardowie, ul. Salezjańska 7
email: biuro@hospicjum-zyrardow.pl
Telefon: 783-383-220

Biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 9:00 – 13:00
środa 13:30 – 18:00

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • skierowanie do Hospicjum Domowego z dowolnej placówki medycznej mającej kontrakt z NFZ (lekarz rodzinny, poradnia specjalistyczna, szpital)
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, tj. legitymacji emeryta/rencisty (m.in. ZUS/KRUS, MSWiA) lub w przypadku osoby aktywnej zawodowo – numer NIP zakładu pracy lub RMUA
 • najnowsza posiadana dokumentacja medyczna (np. ostatnia karta informacyjna z leczenia szpitalnego oraz, jeśli pacjent posiada, wynik badania hist-pat)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzecznika praw pacjenta

Personel NZOZ Hospicjum Domowe Stowarzyszenia „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy:

Kierownik Hospicjum:

 • Ewa Lenkiewicz

Fizjoterapeuta:

 • Krystyna  Wolniewicz

Psycholog:

 • Danuta Osuchowska-Jaroszyńska 

Lekarze:                 

 • Ewa Lenkiewicz  
 • Elżbieta  Rybicka-Liszewska   
 • Andrzej Liszewski              
 • Anna Szczygieł-Naziębło
 • Magdalena Olborska                               
 • Agnieszka Wacławek 

Pielęgniarki: 

 • Ewa Piwowarska                          
 • Irena Ostrowska                             
 • Halina Walczak                            
 • Michalina Lewicka                        
 • Elżbieta Suplewska                      
 • Ewa Radziszewska
 • Iwona Słojewska                                            
 • Krystyna Finkelsztajn                    

Zbudujmy RAZEM Hospicjum!

Teraz zbieramy wspólnie na drugi etap naszej budowy – postawienie do stanu surowego naszego budynku. Potrzebujemy jeszcze 4 mln zł., Wierzymy, że z Twoją pomocą to nam się uda.

Facebook
Scroll to Top