Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia

17.06.2024r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia ,,Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy. Zarząd Główny przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2023 rok. Główna Komisja Rewizyjna przedstawiła ocenę działań Zarządu Głównego za 2023 rok, w związku z czym Zarząd Główny otrzymał jednogłośnie absolutorium za 2023 rok.

Następnie podziękowano wszystkim Członkom Zarządu, a w szczególności osobom, które zakończyły swoją kadencję. Wybór nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej przebiegł jednomyślnie a nowo wybranym osobom do Zarządu, życzymy powodzenia i satysfakcji z podjęcia nowej roli w Stowarzyszeniu.

Ponadto przyjęto 3 nowych Członków i obecnie Stowarzyszenie liczy 90 osób.

Prezes Zarządu – Ewa Lenkiewicz przedstawiła plan działań Stowarzyszenia na 2024/2025r., oraz podzieliła się nowymi pomysłami na rozwój naszej hospicyjnej wspólnoty.

W imieniu całego Zarządu zwróciła się o pomoc do Członków Stowarzyszenia, o większe zaangażowanie i wspieranie budowy Hospicjum w Żyrardowie, której podjęło się Nasze Stowarzyszenie.

7.07.2024 o godzinie 16:00 na Placu Budowy odbędzie się Msza Święta inaugurująca nową Kadencję Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków na czas modlitwy i integracji.

Facebook
Scroll to Top