Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia

28.09.2022r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia ,,Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy. Zarząd Główny przekazał aktualności z placu budowy Hospicjum i przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2021 rok. Główna Komisja Rewizyjna przedstawiła ocenę działań Zarządu Głównego za 2021 rok. Wszystko było prawidłowo, więc Zarząd Główny otrzymał jednogłośnie absolutorium za 2021 rok.

Przedstawiono 1 nowego Członka, który był przyjęty na spotkaniu Zarządu w marcu 2022r. Obecnie Nasze Stowarzyszenie liczy 83 CZŁONKÓW (55 kobiet i 28 mężczyzn. Prezes Zarządu – Ewa Lenkiewicz przedstawiła plan działań Stowarzyszenia na 2022/2023r. W imieniu całego Zarządu zwróciła się o pomoc, o większe zaangażowanie do Członków Stowarzyszenia w czasie rozpoczętej budowy Hospicjum w Żyrardowie, której podjęło się Nasze Stowarzyszenie.

Facebook
Scroll to Top