Rozstrzygnięcie przetargu

W dniu 15 czerwca br w siedzibie Stowarzyszenia dokonano rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie palowania posadowienia budynku Ośrodka Hospicyjnego.

Zgłosiło się dwóch oferentów i w wyniku negocjacji wybrano Firmę – Zakład Konsultacyjno-Badawczy Geocomp Sp. z o.o w Krakowie.

Prezes Zarządu
Ewa Lenkiewicz

Facebook
Scroll to Top