Przedłużamy przetarg

W związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty, przedłużono termin ich składania do dnia 14.09.2022 do godz. 15.00

Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy 96-300 Żyrardów ul. Salezjańska 7 ogłasza przetarg

na wykonanie robót budowlanych ETAPU I-go „stanu zerowego”, oraz ETAPU II „stanu surowego, polegających na wykonaniu:

ETAP I„stan zerowy” (bez wykonania palowania pod fundamenty) – posadowienie budynku, poprzez wykonanie: ław, stóp fundamentowych, starterów pod słupy, oczepów oraz podszybia wraz z wykonaniem podłoża betonowego, wykonanie nasypów i makroniwelacji. Wykonanie posadowienia i podłoża betonowego budynku wiaty technicznej na śmietnik i agregat prądotwórczy.

ETAP II „stan surowy” – wykonanie konstrukcji murowych: ścian zewnętrznych, wewnętrznych, działowych. Wykonanie konstrukcji żelbetowych: słupów , belek, podciągów, ściany żelbetowej, schodów, szybu windowego, stropów. Wykonanie dachu płaskiego, zielonego, zadaszeń, świetlików
i obróbek blacharskich, wykonanie tarasów i podjazdów.

Wymurowanie ścian, wykonanie dachu oraz podłoża w budynku wiaty technicznej na śmietnik i agregat prądotwórczy, zlokalizowanego
w Żyrardowie u zbiegu ulic Opolskiej i Kanałowej dz. nr 7513/6, 7513/11, 7513/3 i 7513/12,

Termin składania ofert: 14.09.2022 r. (do godz.15:00)

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich pod adresem:
Stowarzyszenie Nieść Ulgę w Cierpieniu im. Ojca Pio i Matki Teresy ul. Salezjańska 7 (Zielony Domek) 96-300 Żyrardów

Specyfikacja i załączniki do pobrania: TUTAJ

Facebook
Scroll to Top