Przedłużamy przetarg – aktualizacja

W związku z tym, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęły oferty, przedłużono termin ich składania do dnia 13.05.2022 do godz. 15.00

Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy 96-300 Żyrardów ul. Salezjańska 7

ogłasza przetarg na kompleksowe wykonanie robót budowlanych ETAPU I-go „stanu zerowego” polegających na wykonaniu:

  • posadowienia budynku Hospicjum „stan zerowy” w tym: wykonanie fundamentów palowych wraz z oczepem, wykonanie kompletu pozostałych fundamentów i płyt fundamentowych z nasypami i makroniwelacją,
  • tarasów budynku Hospicjum,
  • fundamentów wiaty technicznej na śmietnik i agregat prądotwórczy,
  • ogrodzenia patio i ścian oporowych skarp i nasypów, zlokalizowanego w Żyrardowie u zbiegu ulic Opolskiej i Kanałowej dz. nr 7513/6, 7513/11, 7513/3 i 7513/12,
  • zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na wykonanie palowania pod ławy i stopy fundamentowe wraz z wykonaniem platformy roboczej.

Termin składania ofert: 13.05.2022 r. (do godz. 15:00)

Specyfikacja i załączniki do pobrania TUTAJ

Facebook
Scroll to Top