Polityka prywatności

Stowarzyszenie “Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy szanuje prawo do prywatności Darczyńców. W szczególności dba o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w ich prywatność przez osoby trzecie. Nasze działania są ukierunkowane na zagwarantowanie poczucia pełnego bezpieczeństwa na poziomie odpowiednim do obowiązującego prawa, w tym:

 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 2. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 3. Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 4. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§1

 1. Administratorem danych osobowych Darczyńców jest Stowarzyszenie “Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy ul. Salezjańska 7, 96-300 Żyrardów.

§2
Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących sytuacjach i celach:
  • realizacji obsługi procesu dokonywania darowizn (wpłat online) – w tym w celu wysyłania podziękowań oraz umieszczenia na liście Darczyńców;
  • świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez wysyłkę newslettera lub przekazywanie innych treści marketingowych, w tym także marketingu bezpośredniego
 2. przetwarzanie danych w wypadkach przewidzianych powyżej odbywa się na podstawie zgody Darczyńcy.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Darczyńców również w celach archiwalnych;

§3

 1. Dane Darczyńców mogą być udostępnione PayPal, Przelewy24 i Poczta Polska SA, w celu obsługi procesu przekazania darowizny.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

§4

 1. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich

§5

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.

§6

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda Darczyńcy, może on w dowolnym momencie wycofać zgodę kontaktując się z Administratorem danych za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: stowarzyszenie@hospicjum-zyrardow.pl
 2. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych mające miejsce przed cofnięciem zgody.

§7

 1. Darczyńca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia.

§8

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem przekazania darowizny.

§9

 1. Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu podejmowania decyzji.
 2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

§10

 1. Podanie danych przez Darczyńców jest wymogiem umownym w przypadku, gdy Darczyńca korzysta z funkcjonalności Serwisu, tj. dokonuje darowizny. W tym wypadku niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania darowizny.
 2. W pozostałym zakresie podanie danych nie jest wymogiem umownym lub ustawowym i jest dobrowolne.

§11

 1. Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do danych osobowych oraz do informacji o sposobie i zakresie ich przetwarzania;
  • żądania sprostowania danych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  • żądania usunięcia danych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • żądania przeniesienia danych osobowych;
  • sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych.
 2. Użytkownik powinien zgłosić żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: stowarzyszenie@hospicjum-zyrardow.pl
Przewiń do góry