Ogłaszamy przetarg

Stowarzyszenie „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy 96-300 Żyrardów ul. Salezjańska 7

ogłasza przetarg na kompleksowe wykonanie robót budowlanych ETAPU I-go „stanu zerowego” polegających na wykonaniu:

  • posadowienia budynku Hospicjum „stan zerowy” w tym: wykonanie fundamentów palowych wraz z oczepem, wykonanie kompletu pozostałych fundamentów i płyt fundamentowych z nasypami i makroniwelacją,
  • tarasów budynku Hospicjum,
  • fundamentów wiaty technicznej na śmietnik i agregat prądotwórczy,
  • ogrodzenia patio i ścian oporowych skarp i nasypów, zlokalizowanego w Żyrardowie u zbiegu ulic Opolskiej i Kanałowej dz. nr 7513/6, 7513/11, 7513/3 i 7513/12,

Termin składania ofert: 30.03.2022 r. (do godz.15:00)

Specyfikacja i załączniki do pobrania TUTAJ

Facebook
Scroll to Top