Dziękujemy!

Szanowni Państwo,

W imieniu Stowarzyszenia „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy w Żyrardowie, serdecznie dziękuję za wspieranie naszych działań – poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego, darowiznę, konkretne zaangażowanie, czy też modlitwę.

Każda pomoc, to piękny, cenny Dar Serca wyraz miłości, wrażliwości i troski wobec cierpiącego człowieka.

Ten Dar – Żywa Cegiełka, wpisuje się na zawsze w nasze Hospicjum, które już dzisiaj nazywamy Darem Wielu Serc i Żywym Pomnikiem Miłosierdzia.

Obecnie naszym priorytetowym zadaniem jest budowa Ośrodka Hospicyjnego, przy dalszym prowadzeniu Hospicjum Domowego i Poradni Medycyny Paliatywnej – w których w ciągu dziesięcioletniej działalności objęto opieką 875 pacjentów.

Mamy już pozwolenie na budowę, obecnie przygotowujemy się do pierwszego etapu i liczymy, że już wkrótce rozpoczną się widoczne prace na działce, a także uroczyste wmurowanie Kamienia Węgielnego.

Planowany Obiekt Hospicjum będzie tworzył piękną architektonicznie bryłę w kształcie Krzyża Franciszkańskiego, będzie budynkiem parterowym, z częściowo nadbudowanym piętrem o pow. zabudowy 3 370 m2. Wstępny koszt budowy wynosi ok. 25 mln złotych brutto.
Dotychczas, dzięki hojności i ofiarności Państwa, Stowarzyszeniu udało się zgromadzić środki w wysokości 10% inwestycji, co wystarczy na wykonanie pierwszego etapu budowy – stanu zerowego. Ale, aby to Dzieło mogło być kontynuowane i w niedalekiej przyszłości zakończone, zwracamy się do Państwa o dalsze wspieranie naszej inicjatywy, zapraszamy do wspólnego budowania Hospicjum – Żywego Pomnika Miłosierdzia, który zawsze i głośno będzie mówił światu o MIŁOŚCI – i Boga, i człowieka.

Za wszystkich Darczyńców i Wspierających nasze Stowarzyszenie, a także za całe Dzieło Hospicyjne, modlimy się na Mszach Świętych (z obecnością Relikwii Ojca Pio i Matki Teresy) – w każdy pierwszy wtorek miesiąca o godz. 18.00 w Parafii Świętych Cyryla i Metodego w Żyrardowie.

Niech Pan Bóg, przez wstawiennictwo Ojca Pio i Matki Teresy – Patronów Stowarzyszenia nam wszystkim w tym Dziele Błogosławi.

Z wdzięcznością w imieniu Stowarzyszenia
– Prezes Zarządu
Ewa Lenkiewicz

Facebook
Scroll to Top