Hospicjum stacjonarne

W 2019 roku chcemy rozpocząć budowę Ośrodka Hospicyjnego.

Ośrodek Hospicyjny w mieście to miejsce, gdzie można zobaczyć chorego, potrzebującego, ubogiego, słabego…to miejsce, gdzie można otworzyć serce na dar, to miejsce, gdzie można oddać hołd człowiekowi i powiedzieć TAK dla życia – od poczęcia do naturalnej śmierci.

Dotychczas sfinansowane i wykonane działania związane z budową Ośrodka Hospicyjnego:
–  Pozyskanie działki o powierzchni niespełna 10000,00 m2 pod budowę Ośrodka Hospicyjnego, którego wartość wynikająca z operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowego wynosi ok 1 400 000,00 PLN. 
– Pozyskanie decyzji administracyjnej i na jej podstawie wykonanie wycinki drzew i krzewów,
– Oczyszczenie działki,
– Geodezyjne wyznaczenie działki w terenie,
– Pomiary geodezyjne wysokościowe siatki punktów,
– Wykonanie wstępnych badań geologicznych wraz z opinią,
– Wykonanie projektów koncepcyjnych budowy Ośrodka Hospicyjnego
– Wykonanie planu zagospodarowania dla organizacji wydarzenia poświecenia terenu budowy wraz z peregrynacją relikwii Ojca Pio i Matki Teresy,
– Uzyskano mapę zasadniczą terenu,
– Wykonano analizy zasilania w energię elektryczną,
– Wykonano kosztorys szacunkowy budowy Ośrodka Hospicyjnego,
– Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy budowy Ośrodka Hospicyjnego,
– Wykonano harmonogram projektu,
– Dokonano analizy warunków posadowienia obiektu,- Ustalono podział organizacyjno-funkcjonalny zamierzenia inwestycyjnego i powołano komisje budowlaną, medialną, sponsoringu, wolontariatu i modlitewną

Hospicjum domowe

W kwietniu 2008 r. Stowarzyszenie powołało NZOZ Hospicjum Domowe, które zostało zarejestrowane w Urzędzie Wojewódzkim w dniu 12.11.2009 r. Od 2011 r. Hospicjum Domowe działało na zasadzie wolontariatu, natomiast od 1.01.2012 r. rozpoczęło działanie w ramach kontraktu NFZ. Ta działalność trwa do dnia dzisiejszego, a od 1.07.2018 r. poszerzona jest o prowadzenie Poradni Medycyny Paliatywnej. Świadczenia zdrowotne w Hospicjum Domowym i Poradni Medycyny Paliatywnej udzielane są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników i wolontariuszy. W chwili obecnej zatrudnionych jest 6 lekarzy, 10 pielęgniarek, fizjoterapeuta, psycholog, pracownicy biura oraz wolontariusze. W czasie siedmioletniej działalności opieką objęte zostały 564 osoby chore onkologicznie z powiatów Grodziskiego oraz Żyrardowskiego. Natomiast w 2018 roku Hospicjum Domowe objęło opieką 42 pacjentów, a w Poradni Medycyny Paliatywnej udzielono porad 46 pacjentom.

Poradnia medycyny paliatywnej

Świadczenia zdrowotne w Hospicjum Domowym i Poradni Medycyny Paliatywnej udzielane są przez wykwalifikowaną kadrę pracowników i wolontariuszy. W chwili obecnej zatrudnionych jest 6 lekarzy, 10 pielęgniarek, fizjoterapeuta, psycholog, pracownicy biura oraz wolontariusze. W czasie siedmioletniej działalności opieką objęte zostały 564 osoby chore onkologicznie z powiatów Grodziskiego oraz Żyrardowskiego. Natomiast w 2018 roku Hospicjum Domowe objęło opieką 42 pacjentów, a w Poradni Medycyny Paliatywnej udzielono porad 46 pacjentom.

Zgłoszenia

W celu dokonania zgłoszenia zapraszamy do kontaktu 
Stowarzyszenie “Nieść Ulgę w Cierpieniu” im Ojca Pio i Matki Teresy
ul. Salezjańska 7, 96-300 Żyrardów
Tel. 783383220
E-mail: niesculgewcierpieniu@