Szanowni Państwo, informujemy, że dla Państwa wygody na naszej stronie internetowej została udostępniona rejestrację on-line, za pośrednictwem, której można zapisać się na wizytę do Poradni Medycyny Paliatywnej. Do Poradni można zapisać się tylko na podstawie skierowania. Dokonując zapisu koniecznie trzeba wpisać dane osobowe pacjenta (imię, nazwisko i nr PESEL), który oczekuje na leczenie. W danych kontaktowych (e-mail i nr telefonu) można podać dane opiekuna lub osoby upoważnionej. Każdy zapis dokonany za pośrednictwem rejestracji on-line, będzie potwierdzony telefonicznie przez pracownika Stowarzyszenia.

https://lekarzebezkolejki.pl/ewa-lenkiewicz/zyrardow