W związku z licznymi utrudnieniami spowodowanymi epidemią koronawirusa Zarząd Stowarzyszenia „Nieść Ulgę w Cierpieniu” im. Ojca Pio i Matki Teresy w Żyrardowie przedłuża termin składania ofert do dnia 12.05.2020 godz. 12.00. Przetarg dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: BUDOWA OŚRODKA HOSPICYJNEGO (zwanego dalej HOSPICJUM) w tym:
Budowa Hospicjum Stacjonarnego.
Budowa siedziby Hospicjum Domowego.
Budowa Poradni Medycyny Paliatywnej.
Budowa Oddziału Dziennego Pobytu.
Budowa zaplecza administracyjno-socjalno-edukacyjnego Ośrodka.
Budowa Kaplicy.
– zlokalizowanego w miejscowości Żyrardów u zbiegu ulic Kanałowej i Opolskiej na działce nr ew. 7513/2.